1/1988Pospíšil V.Úvodem1–1
Žiaran J.Technika zberu lišajníkov a machorastov v špeciálnych prípadoch2–3
Novotný I.Recenze: Bardunov L.V., 1984, Nejstarší na souši4–4
Liška J.Recenze: Lišejníky, mechorosty a kapraďorosty ve fotografii4–4
Liška J.Recenze: Wirth V., Die Flechten Baden-Würtenbergs4–4
AnonymusUpozornění: Abramov I.I. & Cvetkovova N.N., Katalog literatury po mechoobraznym5–5
AnonymusPersonalia: Z. Tobolewski (1927-1988), L. Pokluda (1908-1986)6–6
AnonymusKalendárium6–8
AnonymusZajímavost8–8
AnonymusZe života společností9–9
Liška J.Československá lichenologická bibliografie I10–14