Sháníme vzorky

V rámci našich projektů neustále sháníme vzorky. Pokud byste měli zájem nám se sběrem vypomoci, budeme vám vděční.

Huperzia selago - vranec jedlový

Najdete-li někde, patrně na horách, ale třeba i jinde populaci vrance jedlového (Huperzia selago), prosíme o sběr části rostliny pro účely projektu stanovení velikosti genomu průtokovým cytometrem.

V nalezené populaci vrance odeberte ideálně jednu fertilní vidlici prýtu (nevytrhávat celý trs!) nejlépe z několika různých rostlin v populaci (5-10 rostlin). Bude-li přítomna pouze rostlina jediná, tak pochopitelně stačí jediný vzorek (kus prýtu). Vzorky vložte do igelitového sáčku a dodejte na katedru botaniky PřF JU v Českých Budějovicích. Zájem máme především o lokality ze zahraničí a zcela eminentně bychom měli zájem o vzorky ze severu Evropy, Skandinávie, Island, Grónsko, ale i z vysokých horských poloh kdekoliv. Není-li možné uchovat vzorek živý (zejména delší cesty v zahraničí), není problém fixovat vzorky vysušením v silikagelu, vzorky lze úspěšně analyzovat i takto vysušené.

Všem moc předem děkujeme!
Joel Krejčí (joelkrejci@seznam.cz)
Libor Ekrt (libor.ekrt@gmail.com)

Calamagrostis varia - třtina pestrá

Rod Calamagrostis je mezi středoevropskými travami dobře poznatelný podle poměrně velkých jednokvětých klásků s nápadnými chlupy na bázi pluchy. Třtina pestrá (Calamagrostis varia) je jako výběžkatý druh nápadná rozsáhlými porosty s nápadně šedivými listy. Důležité určovací znaky jsou v klásku, ve kterém jsou dobře vyvinuté chlupy jak na pastopečce, tak na bázi pluchy. Nápadná je osina, která z klásku sice obvykle vyčnívá, ale zřetelně méně než u třtiny rákosovité (Calamagrostis arundinacea). Jejím typickým biotopem jsou světlé horské lesy (bory) na vápencích. Na bazických horninách se vyskytuje na skalách i v nižších polohách a vzácně roste reliktně na bazických slatinách. Má alpsko-karpatské rozšíření s vzácnými exklávními výskyty od Korsiky a Balkánu po Pobaltí.

V roce 2017 plánujeme sběr materiálu ze všech známých lokalit v ČR, ve východních Alpách a blízkých částech Balkánu, na Slovensku a v Německu. Budeme rádi za jakékoliv sběry mimo území ČR, zejména ze západních Alp a dalších vzdálených oblastí výskytu druhu (Korsika, Itálie, Gotland, Pobaltí, Balkán). Minimální vzorek jsou listy z 5 kvetoucích rostlin vzdálených od sebe alespoň 10 m. Z lodyhy stačí odebrat jeden dobře vyvinutý list do silikagelu a příslušnou plodnou rostlinu pak založit jako herbářový doklad pro pozdější revizi.

Předem děkujeme za sběry.
Jana Piherová (j.piherka@gmail.com)
Milan Štech (stech@prf.jcu.cz)

Web: hornych.ondrej@gmail.com