Příklady nabízených témat:

Biologie vybraného druhu - kombinace pozorování chování daného druhu a experimentů, objasňujících reakci druhu na biotické a abiotické faktory. V centru zájmu mohou být i druhy poloparazitické. Pokud se najde někdo, komu při slově matematika nenaskakují pupínky, je možné se pokusit i o modelování populační dynamiky. Zajímavé, a vcelku úspěšné byly i studie klonality, a studie porovnávající více blízce příbuzných druhů (Šuspa)

Ekologie obnovy populace ze semen - tohle téma je už skoro evergreen, ale pořád se na něm dá zkoumat řada zajímavých jevů. Já jsem například přesvědčený, že na úrovni velmi ranného klíčení existuje velmi silná závislost přežívání semenáčů na jejich hustotě, ale zatím jsem neviděl práci, která by to rozumně dokázala. (Šuspa)

Do jaké míry je rozšíření druhu omezeno jeho schopností dosáhnout vhodnou lokalitu (tzv. dispersal limitation)? Opět lze studovat experimentálně (pomocí výsevů), a zajímavé by to bylo v kombinaci se studiem skutečného rozšíření daných druhů (Šuspa)

... pro další informace --> pracovní skupina funkční ekologie rostlin