Kontakt

Jan Šuspa Lepš

Katedra botaniky
Biologická fakulta
Jihočeská Univerzita
Na Zlaté stoce 1 (podkroví)
370 05 České Budějovice

e-mail: suspa@bf.jcu.cz

http://botanika.bf.jcu.cz/suspa/