Periodika v knihovně sekce

Z výměnné aktivity naší sekce jsou členům k dispozici následující periodika.

V současné době jsou umístěna v knihovnách Zdeňka Soldána (bryologie) a Jirky Lišky (lichenologie). Po dohodě s nimi je možné si časopisy vypůjčit.

název časopisu 

číslo (ročník) 

kde 
Acta Bryolichenologica Asiatica 1/1+2 (1 ks, 1989) JL
Aktuelle Lichenologische Mitteilungen 1 (1992) až 16 (1998); NF 1 (2000) až 14 (2005) JL
Australasian Lichenology (pův. Australasian Lichenol. Newsletter) 24 (1989) až 57 (2005) JL
Boletus 12/1 (1988) až 24/2 (2002); (chybí 20/4) JL
British Lichen Society Bulletin 25 (1975), 64 (1989) až 98 (2006) + Index to no 1-70 JL
Bryologische Mitteilungen 1 (1996), 2 (1996) ZS
Bryologist 49/1-4 (1946), 66/2 (1963) JL
Buxbaumiella 20 (1988), 21 (1988), 22 (1989), 23 (1990), 24 (1990), 25 (1991), 26 (1991), 27 (1992), 28 (1992), 29 (1992), Index 1-25 (1992), 30 (1993), 31 (1993), 32 (1993), 33 (1994), 34 (1994), 35 (1994), 36 (1995), 37 (1995), 38 (1995), 39 (1996), 40 (1996), 41 (1996), 42 (1997), 43 (1997), 44 (1997), 45 (1998), 46 (1998, u JL), 47 (1998), 48 (1999), 49 (1999), 49/suppl. (1999), 50/1 (1999, u JL) 50/2 (1999), 51 (2000), 52/index (2002) - 74 (2006) ZS
Clementeana 2 (1995) , 6 (2004) JL
Evansia 7/1 (1990) až 17/4 (2000); chybí 12/4 JL
Folia Cryptogamica Estonica 11 (1978), 21 (1986), 25 (1987), 29 (1992), 32 (1998), 34 (1999) až 38 (2001) JL
Graphis Scripta 1/1 (1986) až 17/1 (2005) JL
International Lichenological Newsletter 1/1(1967) až 2/1 (1968), 3/2 (1969), 9/1 (1976) až 10/2 (1977), 20/1 (1987), 22/1 (1989) až 34/2 (2001) + Index to vol. 1-8 JL
Journal of Bryology 7/1-2 (1972) JL
Lichen 7/3 (1990) JL
Limprichtia 01 (1993), 09 (1997), 10 (1997), 11 (1998), 12 (1999), 13 (1999), 14 (2000), 15 (2000), 16 (2001), 17 (2001), 18 (2001), 19 (2002), 20 (2002), 21 (2002), 22, 23 (2003), 24, 25 (2004), 26, 27 (2005), 28, 29 (2006) ZS
Meylania 1 (1992) až 35 (2006) JL
Miscellanea Bryologica et Lichenologica 4/6 (1967) JL
Mossornas Vänner 31/2 (1988), 32/1 (1989), 32/2 (1989), 33/1 (1990), 33/2 (1990) ZS
Muscillanea 10 (1991), 11 (1991), 12 (1993), 13 (1994), 14 (1995), 15 (1995), 16 (1996), 17 (1997), 18 (1998), 19 (1999) ZS
Naturae Tutela 3, 4, 6 (2001), 7 (2003), 8 (2004), 9 (2005) JK
Notiziario 1 (1998) až 7 (1994); vol. 3 suppl., chybí vol. 6 JL
Myrinia 1/1-2 (1991), 2/2 (1992), 3/1 (1993), 3/2 (1993), 4/1 (1994), 4/2 (1994), 5/1 (1995), 5/2 (1995), 6/1 (1996), 6/2 (1996), 7/1 (1997), 7/2 (1997), 8/1 (1998), 8/2 (1998), 9/1 (1999), 9/2 (1999), 10/1 (2000), 10/2 (2000), 12/1 (2002), 12/2 (2002), 12/3 (2002) ZS
Türk Liken Toplulugu Bülteni 1 (2005) - 2 (2006) JL

stav k polovině roku 2006