Užitečné odkazy

Podobně jako ve stejnojmenné rubrice Bryonory zde naleznete odkazy na užitečné stránky. Budeme se snažit udržet je aktuální, nejlépe s vaší pomocí. Nápady vítány zde.


Určovací klíče

Bryologické určovací klíče/bryological keys(IAB)

Instituce zabývající se bryologií a lichenologií 

International Association of Bryologists (IAB)
International Association of Lichenologists (IAL)
American Bryological Lichenological Society - (ABLS, včetně mnoha dalších odkazů)
British Bryological Society (BBS)
British Lichen Society (BLS)
Bryological Association of South Eastern Europe (BASEE)
Bryologische Arbeitsgemeinschaft für Österreich 
Bryologische Arbeitsgemeinschaft Deutschlands (BAD)
Bryologisch-lichenologische Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa (BLAM)
Bryologische en Lichenologische Werkgroep (Dutch Bryological and Lichenological Society, BLWG)
Finnish Bryological Society (Suomen Sammalseura)
Societa Lichenologica Italiana (Italian Lichen Society, SLI)
Sociedad Espanola de Briología (Spanish Bryological Society, SEB)
Schweizerische Vereinigung für Bryologie und Lichenologie (SVBL)
Mossornas Vänner (Friends of Bryophytes), Švédsko
Nordisk Lichenologisk Förening (Nordic Lichen Society, NLF)
Sociedad Latinoamericana de Briología (The Latin American Bryological Society, SLB)
Hattori Botanical Laboratory 
The Bryological Society of Japan
IUCN SSC bryophyte specialist group 
European Commitee for Conservation of Bryophytes (ECCB)

Diskusní skupiny na internetu 
Bryonet Lichens-L
Ostatní instituce  Česká vědecká společnost pro mykologii 
Správa chráněných krajinných oblastí ČR 
Krkonošský národní park 
Národní park Šumava 
Národní park Podyjí 
Národní park České Švýcarsko 

Univerzity a ústavy 
Univerzita Karlova Praha , katedra botaniky PřF
Masarykova Univerzita Brno , ústav botaniky a zoologie
Jihočeská Univerzita České Budějovice , katedra botaniky BF
Univerzita Palackého Olomouc , katedra botaniky
Ostravská univerzita , oddělení botaniky
Botanický ústav AV ČR, Průhonice 
Botanický ústav AV ČR, Třeboň 
Národní muzeum, botanické oddělení 
Národní muzeum, mykologické oddělení 
Moravské zemské muzeum Brno, botanické oddělení

Arbeitsgruppe Bryologie der Universität Bonn 
MO Botanical Garden - Bryology Home Page 
Southern Illinois University at Carbondale , Partnerships for Enhancing Expertise in Taxonomy (PEET) program
Laboratorio de briología de la Universidad de Murcia 
Laboratori de briologia, Universitat Autonoma de Barcelona 
Non-vascular Plants Home Page at Univ. of North Alabama 
Australian Biological Resources Study (ABRS) - obsahuje 'Lichens and Bryophytes Subprogram' s užitečnými informacemi o dostupných a plánovaných bryologických a lichenologických publikacích z oblasti Austrálie

Herbáře 
Index herbariorum 
Seznam herbářových sbírek ČR 
Světový seznam herbářových sbírek přístupných na internetu 
American Bryophyte Catalogue (New York Bot. Garden)
Berlin-Dahlem 
BCB (Barcelona)
(Copenhagen)
FH (The Farlow Herbarium, Harvard)
MICH (University of Michigan) online vyhledávání typových položek kryptogam Oslo - Lichen Herbarium and Bryophyte Herbarium 
(Swedish Museum of Natural History Stockholm), Cryptogamic collections 
TRH (NTNU Trondheim)
(Vídeň)

Časopisy
Seznam všech biologických časopisů 
Základní údaje o čistě nebo alespoň částečně bryologických časopisech včetně zaniklých periodik - http://rbg-web2.rbge.org.uk/bbs/Portal/journals.htm 
Aktuelle Lichenologische Mitteilungen 
Annales Botanici Fennici + Acta Botanica Fennica 
Arctoa 
Annals of the Missouri Botanical Garden (Allen Press Online)
Bryologische Rundbriefe 
Bryologist (Allen Press Online) 
Bryophytorum Bibliotheca 
Buxbaumiella 
Cryptogamie Bryologie (1999-2001, stránka neobnovována, 2001-2002 na Ingenta.com )
Evansia 
Graphis Scripta 
Herzogia 
Hikobia 
International Lichenological Newsletter 
Journal of Bryology 
Lichenologist 
Lindbergia 
Northwest Lichenologists Newsletter 
Nova Hedwigia 
The Journal of the Hattori Botanical Laboratory 
Preslia 
Zprávy České botanické společnosti 
Sborník Národního muzea v Praze, řada B přírodní vědy 
Časopis Slezského zemského muzea Opava 
Biológia Bratislava 
Botanical Electronic News (BEN)

Lišejníky
Klíče k určování lišejníků přístupné na internetu (H.Sipman) 
Archiv určovacích klíčů E. Petersona 

Klíč k foliikolním lišejníkům a jejich lichenikolním houbám R.Lückinga
Bibliografická databáze praktického použití lišejníků 
Lichenologický výzkum v Holandsku 
Lichenologická bibliografie
Lichenologická bibliografie – Pepa Halda & Zdeněk Palice
Informační systém lišejníků 
ITALIC (Informační systém Italských lišejníků)
LIAS (Global Information System for Lichenized and Non-Lichenized Ascomycetes)
Katalog mykologických a lichenologických sbírek 
Index seznamů lišejníků od T.Feuerera
Seznamy lišejníků 
Seznam australských lišejníků 
od ABRS
Lišejníky Severní Ameriky 
Seznam lišejníků a lichenizovaných hub Peru od T.Feuerera
Seznam lišejníků a lichenizovaných hub Britských ostrovů od B.Coppinse a kol..
Seznam lišejníků Norska 
Seznam lišejníků a lichenizovaných hub Dolního Saska, Německo od M.Haucka
Červený seznam ohrožených lišejníků Severního Porýní-Westfálska od E.Heibela a kol.
Lichenizované, lichenikolní a příbuzné houby Estonska 
Lišejníky Lotyšska od A.Piterans
Biodiverzita lišejníků Slovinska od J.Prüggera
Synonyma Britských Lišejníků od B.Coppinse
Řád Caliciales od J. Middelborga
Rod Caloplaca od C.Wetmore
Rod Parmelia od BLS
Lišejníky Tyrolska 
Lišejníky Porúří 
Abecední seznam lichenizovaných hub šesti fytogeogr. regionů Slovinska 
Cliff´s Smith Lichen World - základní webová stránka pro lichenology
E-mailové adresy lichenologů v sekci Contacts
Lichens and People (včetně e-mailového adresáře mykologů a lichenologů)
Adresář mykologů a lichenologů světa 
Svět lišejníků (Oregon State University)
Svět lišejníků (Kochi University, Lab of Plant Taxonomy)
Galerie lišejníků (U. Kirschbaum)
Galerie lišejníků (Felix Schumm)
Galerie z knihy 'Lichens of North America' 
Galerie hub a lišejníků BIOIMAGES

Mechorosty
Bryoflóra ČR online 
Bibliografie bryologických prací (Recent Literature on Mosses and Hepatics, Missouri Botanical Garden)
Atlas mechů Švýcarska - NOVĚ
Katalog mechorostů Severní Ameriky ve sbírkách NY
Bryophyte Flora of North America 
Moss Flora of Central America  Mosses of the Andes 
Moss Flora of China  Moss Flora of Thailand 
Tropical Bryology Research Group  R.H. Zander: Genera of Pottiaceae - online verze 
Monografické studie podřádů Fossombroniineae, Pelliineae a Pallaviciniineae na Southern Illinois University at Carbondale 
Mechy a játrovky Walesu : Alan Hale, fotografie, informace o zajímavých biotopech západní Evropy, ochraně mechorostů, způsobu mapování apod.
Stránky J. Wernera (Lucembursko) , obsahující checklist, literaturu ... Setkání bryologů na Tenerife 
Sphagnum www pages (M. Temsch)
Grimmias of the World (H.Greven)
Fylogeneze mechorostů : projekt Tree of Life
Obrázky a CDcka s mechorosty Michaela Lütha
Walter Muma: The World of Mosses  Philonotis na stránkách
F. Schumma B. Shaw
Galerie mechorostů BIOIMAGES 
Sbírka autotrofních mikroorganismů (včetně mechorostů) Botanického ústavu AV ČR v Třeboni
Určovací klíč pro foliózní játrovky BryoBrain 
Databáze ohrožených druhů mechorostů Evropy 
Bryophyte Population and Landscape Analysis Network "BRYOPLANET"

Kód a seznamy 
Mezinárodní kód botanické nomenklatury (aktuální anglická verze, Saint Louis Code)
Mezinárodní kód botanické nomenklatury (slovenský překlad, Saint Louis Code):
na Slovensku 
v Čechách 
Authors of plant names (Brummitt & Powell 1992) - Kew nebo Harvard 
Seznam vyšších a nižších rostlin Slovenska 
Internet Directory for Botany 
Checklists of lichens 
Index of Mosses (MOSs TROPICOS, at the Missouri Botanical Garden)
Světový červený seznam 
Seznam a Červený seznam mechorostů ČR (2003) 
Seznam mechů Itálie 

Seznam norských mechorostů 

Červený seznam mechorostů Norska 

Seznam mechů Dánska 

Seznam estonských mechorostů 

Seznam Australských játrovek a hlevíků 
Slovníky
Latinsko-anglický slovník botanických epithet 
Bryologický slovník 
Lichenologický slovník 
Mykologický slovník 
Dictionary of fungi, ed. 8 (Hawksworth et al. 1995)
Slovník základních geologických pojmů , zde s vyhledáváním 
Slovník botanických epithet 
Latinský slovník 

Místopis
Vyhledávání obcí , ale i ulic a jiných objektů v rámci ČR (Atlas.cz)
Austrian Map online (veškeré objekty na mapách 1:50 000)
Swissgeo - vyhledávání ulic a sídel ve Švýcarsku, mapy do 1:50 000
Get-a-map - vyhledávání objektů na mapách do 1:25 000 v rámci Spojeného Království
Norgesglasset - vyhledávání objektů na mapách 1:50 000 v Norsku
Mapa Estonska online s vyhledáváním
GeoNet Names Server - vyhledávání zeměpisných objektů z celého světa
Německo-český slovník místních jmen 
Všeobecno-český slovník - slovník pro všechny jazyky, v němž by bylo možno najít podle současného úředního názvu zeměpisného objektu jeho jméno české
Rejstřík názvů obcí a osad Státního okresního archivu Tachov 

Knihkupectví
Katalog knihkupectví a antikvariátu Koeltz 
Barnes&Noble

Zajímavosti
Zpráva o štolách pod Sněžkou 
Mechy v internetových zprávách BBC! 
Skotský kilt, lakmusový papírek a pastilky proti kašli 
Jak vyrobit trvalé preparáty (nejen) mechorostů 
Ekologická výchova, hnutí Tereza a modul "lišejníky" 
www.botanika.sk - botanický rozcestník
Velká kotlina "jako živá"a mnoho dalších botanických libůstek