Nabídka publikací


Seznam a červený seznam mechorostů České republiky (2005) [Check- and Red List of bryophytes of the Czech Republic (2005) ] (J. Kučera, J. Váňa). Příroda 23: 1-104.
Aktualizované vydání seznamů z roku 2003, přeložené do češtiny, s podrobným popisem metodiky kategorizace ohrožení .
Publikaci je možné objednat na adrese AOPK ČR, Ústřední pracoviště, Kališnická 4 - 6, Praha 3, 130 23
A taxonomic study of the calcicolous endolitic species of the genus Verrucaria (Ascomycotina, Verrucariales) with the lid-like and radiately opening involucrellum (J. Halda). Acta Musei Richnoviensis, sect. natur., 10/1 (2003): 1-148.
Studie popisuje anatomii, ontogenezi taxonomickou historii vápnomilných endolitických druhů rodu Verrucaria , které byly řazeny do rodů Bagliettoa a Protobagliettoa (Verrucaria sect. Sphinctrina ). Většina revidovaných druhů byla popsána Servítem (více než 100). Po revizi bylo původních více než dvacet druhů redukováno na čtyři: V. baldensis, V. limborioides, V. marmorea a V. parmigerella .
Publikaci je možné objednat u J. Haldy (e-mailem nebo poštou na adrese Muzeum a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou) za 235,- Kč. Ve sníženém rozlišení si můžete práci stáhnout z našeho serveru (pdf soubor, 3.5 MB).
Check- and Red List of bryophytes of the Czech Republic (2003) [Seznam a Červený seznam mechorostů České republiky] (J. Kučera, J. Váňa) Preslia 75: 193-222.
Ke stažení jako pdf-soubor (297 kB) včetně errata.
Katalog lišejníků České Republiky (A. Vězda, J. Liška) vyd. Botanický ústav AV Katalog titulni stranaČR, Průhonice, 1999. 283 p. Práce shrnuje více než dvousetletou historii lichenologických výzkumů na dnešním území ČR. Obsahuje kompletní bibliografii našich i zahraničních prací (více než 800 prací), soupis druhů s veškerou synonymikou a excerpcí literatury (citace ke každému taxonu). Katalog tak poprvé umožňuje posoudit biodiversitu lišejníků ČR (udáváno je celkem 1534 druhů v 255 rodech.
Objednávky: H. Zbuzková, ved. knihovny Botanického ústavu AV ČR, 252 43 Průhonice. Cena: 135 Kč, cizina 14 EUR, resp. 15.80 USD, pro SR 160 Kč (cena bez poštovného).
Podyjí titulní stranaHouby, lišejníky a mechorosty Národního parku Podyjí (Antonín V., Gruna B., Hradílek Z., Vágner A., Vězda A.) vyd. Masarykova Univerzita v Brně, Brno, 2000, 220 p.
Publikaci je možné objednat za cenu 150 Kč na Správě NP Podyjí .
Zahraniční publikace, které by Vás mohly zajímat:
Identification keys to the liverworts and hornworts of Europe and Macaronesia (René Schumacker, Jiří Váňa). 2nd ed. 2005. Sorus, Poznań, EUR 30.00, students EUR 25.00. Objednávky u prof. René Schumackera.
Die Moose Baden-Württembergs (M. Nebel & G. Philippi eds.). Bd. 3. Bryophyta: Sphagnopsida, Marchantiophyta, Anthocerotophyta. (2005),487 p., ISBN 3-8001-3278-8, ? 49.90. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart.
Flora dei Muschi d'Italia. Bryopsida (II parte) (Carmela Cortini Pedrotti). 2005. Antonio Delfino Editore, Roma. 432 pp. ISBN 88-7287-370-3, ? 55.
Flora dels briofits dels Paisos Catalans, Vol. II. Hepatiques i Antocerotes (C. Casas, M. Brugés, R.M. Cros). 2004, 138 p. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona. ISBN 84-7283-771-8, ?30.00.
Briofite del Piemonte: la collezione della Val Sangone (Alpi occidentali, Torino) (A. Pistarino, L. Miserere, R. Schumacker, S. D'Andrea, Z. Soldán). Cataloghi XV, 2005. Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino. ISBN 88-86041-62-4, ISSN 1121-7553. 456 pp., 336 maps, 179 figs. Cena ? 40,-, ukázka zde (pdf 1.5 MB).
Verbreitungsatlas der Moose Sachsens (Frank Müller) 1. vyd. 2004. 309 stran, 805 obr., 24 × 30 cm, ISBN 3-936412-02-2. Lutra Verlag, Tauer. Cena ? 22,-
Moss flora of the middle part of European Russia, Vol. 2: Fontinalaceae - Amblystegiaceae [Flora mkhov srednei chasti evropeiskoi Rossii], Tom 2. Ignatov M.S., Ignatova E.A. Arctoa, Vol. 11, Suppl. 2. 2004. Moscow, KMK Scientific Press, pp. 609-944. With a brief summary in English. Cena 280 rublů .
The Moss Flora of Britain and Ireland 2nd Edition, A. J. E. Smith, Illustrated by Ruth Smith. 1024 pages, 317 line diagrams, 1 half-tone, paperback ISBN:0521546729, GBP 55.00 a hardback ISBN:0521816408, GBP 120.00 u Cambridge University Press.
Moosflora (Jan-Peter Fr ahm, Wolfgang Frey). 4. přeprac. vyd. 2003. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart. 538 p., 108 obr., ISBN 3-8001-2772-5 , EUR 24.90.
Liverworts of the mediterranean - Ecology, diversity and distribution ( Bryophytorum Bibliotheca, Band 61), Helene Bischler, 2004, 252 pages, 67 figures, 34 tables, 23x14cm, ISBN 3-443-62033-7 paperback. Price: EUR 70.- Informace o dalších publikacích této řady a objednávkách jsou k dispozici zde; souhrn a obsah zde.
Contributions to Lichenology - Festschrift in Honour of Hannes Hertel (Bibliotheca Lichenologica, Band 88), Ed.: Döbbeler, Peter; Rambold Gerhard, VII/2004, 739 p., 181 figures, 28 tables, 23x15cm, ISBN 3-443-58067-X, bound. Price: EUR 148.- Více zde.
The Bryophyte Flora of Israel and Adjacent Regions (Ed. C. Clara Heyn and I. Herrnstadt), 2004, xii+724 pp., 246 figures, 247 distr. maps, 16 SEM micrograph plates, 11 colour plates, colour map, 18x27 cm, cloth, ISBN 965-208-152-3. Vydala The Israel Academy of Sciences and Humanities, leták (pdf, 229KB), objednávky u společnosti Backhuys Publishers B.V.
Moss flora of the middle part of European Russia , Vol. 1: Sphagnaceae to Hedwigiaceae [Flora mkhov srednei chasti evropeiskoi Rossii], Tom 1 (Ignatov M.S., Ignatova E.A.). Arctoa, Vol. 11, Suppl. 1. 2003. Moscow, 270x195, 421 b/w figs, 3 indexes, In Russian, a brief summary in English. 608pp. EUR 66.- u společnosti PENSOFT.
Census Catalogue of Polish Mosses (R. Ochyra, J. Żarnowiec, H. Bednarek-Ochyra) Biodiversity of Poland - Vol. 3; (2003) ISBN: 83-85444-84-X.; pp. 372; Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences. EUR 35.00 + poštovné. Objednávky zde.
The European species of the Calliergon-Scorpidium-Drepanocladus complex, including some related or similar species. (Lars Hedenäs) 2003. Meylania 28: 1-116. (ISSN 1018-8142). EUR 15 + EUR 2.70 po�tovné.
Objednávky: bruno-bagutti-kehrsatz@bluewin.ch
Flora dels briofits dels Paisos Catalans, Vol. I. Mosses (C. Casas, M. Brugés, R.M. Cros). 2. ed., 2003, 278 p. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona. ISBN 84-7283-583-9, EUR 30.05.
Grimmias of the World (Henk Greven). 2003, 247 p. + CD-ROM. Backhuys Publishers, Leiden. ISBN 90-5782-127-3, EUR 72.00.
Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts (Kell Damsholt). Nordisk Bryologisk Förening, Lund. 837 p. ISBN 87-986781-2-4, Akční cena: DKK 1100,00 (ca. EUR 150) u Knud Graphic Consult.
Flora dei Muschi d'Italia. Sphagnopsida - Andreaeopsida - Bryopsida (I parte) (Carmela Cortini Pedrotti). 2001. Antonio Delfino Editore, Roma. xii + 818 pp. ISBN 88-7287-250-2, EUR 67,14.
Biologie der Moose (Jan-Peter Frahm). 2001. Spektrum Akademischer Verlag GmbH, Heidelberg - Berlin. xi + 357 p. ISBN 3-8274-0164-X, EUR 34,95.
Distribution, ecological amplitude and phytosociological characterization of European bryophytes (Klaus Dierßen). 2001. Bryophytorum Bibliotheca, Stuttgart. 289 p. ISBN 3-443-62028-0, EUR 72.00.
Structural Diversity of Bryophytes (Howard Crum). 2001. University of Michigan Herbarium, Ann Arbor. 379 p. ISBN 0-9620733-4-2, USD 30.00.
Bryophyte Biology (A.J. Shaw & B. Goffinet eds.). 2000. Cambridge University Press, Cambridge . x + 476 p. ISBN 0-521-66794-1. GBP 24,95 paperback, GBP 70,00 hardback (ISBN 0-521-66097-1).
Die Moose Baden-Württembergs (M. Nebel & G. Philippi eds.). Bd. 1 (2000), 512 p., ISBN 3-8001-3527-2, EUR 49.90; Bd. 2 (2001), 529 p., ISBN 3-8001-3530-2, EUR 49.90. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart.
The liverwort flora of the British Isles (Jean A. Paton). 1999. Harley Books, Colchester. 626 p. ISBN 0-946589-60-7. GBP 60,00.
Illustrated Flora of Nordic Mosses (Elsa Nyholm). Fasc. 1 (1987) (ISBN 87-7001-182-6, DKK 240), Fasc. 2 (1990) (ISBN 87-701-198-2, DKK 240), Fasc. 3 (1993) (ISBN 87-7001-195-8, DKK 240), Fasc. 4 (1998) (ISBN 87-986781-0-8, DKK 255). Nordic Bryological Society, Lund. Více informací zde, k objednání u Knud Graphic Consult , Odense.
Kleine Kryptogamenflora, Bd. IV - Die Moos- und Farnpflanzen Europas (W. Frey, J.-P. Frahm, E: Fischer, W. Lobin). 1995. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart - Jena - New York. xi + 426 p., ISBN 3-427-30756-8. � 39.95 u Spektrum Akademischer Verlag GmbH nebo Koeltz Scientific Books. Během roku 2003 vyjde v přepracované anglické mutaci za GBP 25.00 u Harley Books (zatím nevyšla).
Přehled publikací NTNU Trondheim