Výsledky voleb BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE ČBS v roce 2018

Zvolení kandidáti (počty hlasů):

Svatava Kubešová (40)
Eva Mikulášková (37)
Vítězslav Plášek (30)
Matěj Man (28)
Jaroslav Šoun (28)

Počet odevzdaných elektronických hlasovacích lístků: 46
Počet odevzdaných tištěných hlasovacích lístků: 2
Počet platných hlasovacích lístků: 48

BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÁ SEKCE ČBS

pracuje v období 2015-2018 ve složení:

Předsedkyně: Svatava Kubešová (Moravské zemské muzeum Brno, skubesova@mzm.cz
Místopředsedkyně: Eva Mikulášková (PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, evamikul@gmail.com
Správce členské základny: Vítězslav Plášek (Ostravská univerzita v Ostravě, vitezslav.plasek@osu.cz)
výkonný redaktor Bryonory: Jiří Malíček (Univerzita Karlova v Praze, jmalicek@seznam.cz)
správce webových stránek: Josef P. Halda (Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, halda@jjh.cz)

BOARD OF THE BRYOLOGICAL AND LICHENOLOGICAL SECTION OF THE CBS (2015–2018)

Chairperson Svatava Kubešová (Moravské zemské muzeum Brno, skubesova@mzm.cz
Vice-chairperson:  Eva Mikulaskova (Department of Botany and Zoology, Kotlarska 2, CZ-611 37 Brno, Czech Republic, e-mail: evamikul@gmail.com)
Bryonora chief editor:  Jiří Malíček (Univerzita Karlova v Praze, jmalicek@seznam.cz)
Memberhip Secretary: Vítězslav Plášek (Ostravská univerzita v Ostravě, vitezslav.plasek@osu.cz)
web:  Josef P. Halda (Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, halda@jjh.cz)