Kalendář akcí

iMOSS 2017 June 17th 2017, Role of Bryophytes in the characterization of the environment: issues and state of the art in the Mediterranean basin" The workshop is part of the activities of the Working Group for Bryology of the Italian Botanical Society and it will take place at the Orangery of the Botanical Garden of Rome (Italy). The registration form is available by email. It should be returned by May 15th 2017. Prof. Annalena Cogoni, Department of Environmental and Life Science, Section Botany, University of Cagliarie mail: cogoni@unica.it

June 20–24 2017, XXI Simposio Botánica Criptogámica

2.–8. 7. 2017, Floristický kurz ČBS

Jindřichův Hradec (jižní Čechy), přihlášku na floristický kurz zašlete na adresu sekretariátu ČBS, Benátská 2, 128 01 Praha 2, nebo emailem na adresu sekretariat@botanospol.cz do 2. 5. 2017.

25.–26. 11. 2017, pracovní konference ČBS na téma „Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích“

Praha, přihlášku vyplňte v případě, že přihlašujete přednášku nebo poster, a zašlete ji do sekretariátu ČBS do 15. 6. 2017 včetně krátkého abstraktu; přihlášku účasti bez příspěvku stačí zaslat do 15. 10. 2017.

1. 4. 2017, Za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami do Českého krasu (okolí Srbska). Vede Zdeněk Palice, Zdeněk Soldán a Pavel Špryňar.

Odjezd vlakem v 7:47 z Prahy-Hlavního nádraží (příjezd do Srbska v 8:31). Vlaky ze Srbska jedou zpět do Prahy každou půlhodinu.

20–26 August, 2016

XIIIth Australian Bryophyte Workshop—Flinders Ranges and Adelaide, South Australia

17-22 April, 2016

EGU2016 General Assembly, the session “Peatlands under pressure” (BG4.2/SSS9.24)

Abstract deadline is 13 January 2016

24.–26. 2. 2016
IV. ČESKOSLOVENSKÁ LICHENOLOGICKÁ KONFERENCE 2016

Místo konání: Vlasenice u Kamenice nad Lipou, 24.2.-26.2.2016 v kulturním domě ve Vlasenici (http://kdvlasenice.cz/). Přihlášky s uvedením názvu a formy příspěvku (přednáška, poster) zasílejte na adresu opeksa@zcm.cz do 20.12.2015, krátký abstrakt (nejlépe anglicky) a předpokládanou délku příspěvku do 17.1. 2016. Další informace na webu či e-mailem u Ondry Peksy.

Ondřej Peksa, Martina Zahradníková & David Svoboda

21. až 24. dubna 2016
23. jarní bryologicko-lichenologické setkání na Třebíčsku

Srdečně Vás zveme na jarní bryologicko-lichenologické setkání, které se bude konat v podhůří Vysočiny, na Třebíčsku, a to ve dnech 21. až 24. dubna 2016. Ubytování je zajištěno v Mohelenském mlýně, přímo na břehu Jihlavy pod Mohelenskou hadcovou stepí. Účast je nutné nahlásit do 31. 3. 2016 J. Šounovi (jasoun@centrum.cz)

čtvrtek 17. března 2016
Mechy z našeho „štatlu“, S. Kubešová

Mechy vybraných brněnských hřbitovů, J. Kafka a J. Řezáč, pro Klub přírodovědecký v Brně, Dům ochránců přírody, Panská 9, 3. patro, v 17.00 hod.

sobota 2. dubna 2016
Za mechorosty na výhon

Sraz v 8.00 hod. v hale hlavního vlakového nádraží Brno, odjezd vlaku do Rajhradu v 8.10 hod., přestup v Rajhradu na autobus (odj. 8.30), příjezd do Blučiny v 8.43 hod.

Trasa exkurze: Blučina – Výhon rozhledna – Židlochovice.

Plánovaný odjezd ze Židlochovic aut.stan. ve 14.18 hod. (příj. do Brna 14.50 hod.). Vede S. Kubešová (Moravské zemské muzeum).

sobota 2. dubna 2016
Vycházka za lišejníky a mechorosty do CHKO Jeseníky

Sraz v 9:30 v sobotu 2. dubna 2016 před Malínskou roklí. Trasa vycházky povede do Malínské rokle východoseverovýchodně od Nového Malína a bude 5 – 8 km dlouhá. Sraz účastníků je v 9,30 na začátku Malínské rokle, tj. asi 2 km po zelené turistické značce ze železniční stanice v Novém Malíně (směr Malínská rokle, Kamenný vrch). Místo srazu je dostupné buď vlastním autem, nebo vlakem (odjezd ze Šumperka v 8,50). Ukončení vycházky tamtéž, orientačně v 14,30 nebo 16,30 (v návaznosti na spoje směr Šumperk; vhodné odjezdy vlaků z N. Malína: 15,06 nebo 17,10).

V případě extrémně nepříznivého počasí bude exkurze přeložena na jiný termín, což bude přihlášeným účastníkům sděleno telefonicky nebo mailem. Z toho důvodu prosíme zájemce o exkurzi, aby zasílali své přihlášky (s uvedením mailové adresy a telefonního čísla) na adresy halda@moh.cz, magda.zmrhalova@muzeum-sumperk.cz, případně se hlásili telefonicky na čísla 494 534 450, 583363070, 583363077. Exkurzi povedou J. Halda (Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou) a M. Zmrhalová (Vlastivědné muzeum v Šumperku).

sobota 2. dubna 2016
Lišejníky starých stromů v údolí Vltavy pod Hlubokou

Sraz na zastávce Hluboká Zámostí – most v 7:30. Vede Jan Vondrák. Exkurze Přírodovědecké fakulty JU a spřátelených institucí.

9. 4. 2016
Za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami do okolí Srbska v Českém krasu

Vedoucími jsou Z. Palice, Z. Soldán a P. Špryňar. Dubohabrové lesy, vápencové skály, opuštěné lomy. Odjezd vlakem z Prahy hl. n. v 8.17 (ze Smích. nádr. v 8.25), příjezd do Srbska v 9.01 (sraz na vlakové zastávce). Vlaky ze Srbska zpět do Prahy jedou od 12.50 každou půlhodinu (vždy 20 a 50 minut po celé).

16. 4. 2016
Bryo-lichenologická exkurze na trojvrší Raná

Sraz v 9.00 hod. na severozápadním okraji obce Raná při výjezdu na Hrádek, kde je u silnice prostor na zaparkování. Vedou L. Němcová a B. Wagner, kontakt: lenka.nemcova@seznam.cz, bohdan.wagner@seznam.cz, Severočeská pobočka ČBS.

sobota 10. září 2016
Bryologická exkurze do PP Lúčky-Roveňky ve Vsetínských vrších

Sraz v 10.00 hod. na železniční stanici Bystřička (49°25’02,0″N, 17°57’31,6″E), odkud se přemístíme auty do PP Lúčky-Roveňky. Navštívíme podmáčené louky a svahová prameniště, případně se přesuneme do asi 2 km vzdálené PP Růžděcký Vesník s lučními prameništi a jalovcovými pastvinami. Vedoucí: Svatava Kubešová a Jana Tkáčiková.

June 9–12, 2016

2nd International Symposium on the "Evolution and Systematics of pleurocarpous mosses"

Bryologická exkurze na Zadní Hády (sobota 7. 11. 2015)

Vážení botanici, středoškolští i vysokoškolští studenti, příznivci přírodovědných exkurzí a všichni, kdo se zajímáte o květenu okolí Brna! Zveme Vás na botanickou exkurzi pořádanou Jihomoravskou pobočkou České botanické společnosti.
Cílem exkurzí je společně pobýt v přírodě a přitom prozkoumat květenu brněnského okolí, doplnit informace o výskytu rostlin na území města Brna a naučit se rozeznávat běžné i taxonomicky obtížnější druhy rostlin. Exkurze se konají za každého počasí, vezměte si s sebou terénní lupu a hodit se Vám budou i psací potřeby a terénní zápisník.
Sraz v 8:20 u zastávky autobusu 201 u nádraží Brno-Židenice.
Vede Svatava Kubešová (skubesova@mzm.cz)

Mechorosty – určovací seminář pro veřejnost (3. října 2015)

Kdy: 3. října 2015 od 9:00 do 15:00
Kde: v učebně LS-S1, katedra zoologie, Tř. 17. listopadu 50, Olomouc
Vedoucí: RNDr. Svatava Kubešová (Moravské zemské muzeum v Brně)
Mgr. Monika Kyselá (Vlastivědné muzeum v Olomouci)
Kurz je určen pro zájemce z široké veřejnosti i pro pedagogy ZŠ, SŠ a gymnázií. V teoretické části budou odhaleny otázky ohledně životní strategie mechorostů, ekologie, významu a jejich využití, a samotné představení nezbytných pomůcek bryologa v terénu.

Mechorosty – latimérie mezi rostlinami (15. května - 20. září 2015)

Tajuplný svět mechorostů, jež lze s trochou nadsázky přirovnat k živoucím zkamenělinám, jako jsou latimérie, cykasy, jinany nebo metasekvoje, představuje nová interaktivní výstava Vlastivědného muzea v Olomouci, která je v Mendelově sále VMO k vidění až do 20. září 2015.