Z historie sekce


ZALOŽENÍ SEKCE: 29.2.1988
Ustavující schůze sekce: 25.4.1988

Zpravodaj BRYONORA - 1. číslo: prosinec 1988

Hlavní výbor sekce:
1988-1992:
RNDr. Valentin Pospíšil, CSc. (předseda)
RNDr. Ivan Pišút, DrSc. (místopředseda)
RNDr. Ivan Novotný (sekretář)

1993-1997:
RNDr. Jiří Liška, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Jiří Váňa, DrSc. a RNDr. Anna Lackovičová, CSc. (místopředsedové)
RNDr. Zdeněk Soldán (sekretář)

1998-2002:
RNDr. Jiří Liška, CSc. (předseda)
RNDr. Eva Lisická, CSc. (místopředseda)
RNDr. Zdeněk Soldán (sekretář)

2003-2006:
RNDr. Zdeněk Palice, Ph.D. (předseda)
Mgr. Jan Kučera, Ph.D. (místopředseda)
Mgr. Štěpánka Slavíková (pokladník)
RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D. (správce členské základny)
RNDr. Blanka Shaw, Ph.D. (sekretář)

2007-2010:
RNDr. Svatava Kubešová (předsedkyně)
Mgr. David Svoboda, Ph.D. (místopředseda)
Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D. (pokladník)
RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D. (správce členské základny)
Doc. Michal Hájek, Ph.D. (sekretář a výkonný redaktor Bryonory)

2011-2014:
Mgr. Ivana Marková (předsedkyně)
Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D. (místopředseda)
Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D. (pokladník)
RNDr. Jana Kocourková, CSc. (správce členské základny)
RNDr. Svatava Kubešová (webové stránky)